Atomteori for begyndere

Episode 6 · 13 January 2022 · 26 mins 2 secs

About this Episode

Vært: Henrik Heide

Medvirkende: Jens Ramskov, videnskabsredaktør, Ingeniøren

I denne episode af Sikkert og vist dykker vi ned i universets mindste byggesten. Lige fra de gamle grækere har der været nogle, der mente, at tingene kunne brydes ned til udelelige atomer, mens andre var af den modsatte opfattelse. Og da Niels Bohr i 1913 opstillede en atommodel, mødte den også modstand fra nogle videnskabsfolk.

Links

Nøglen til al naturvidenskab er atomhypotesen

Sådan kom der orden på virvaret i Partikel Zoo

Læs mere på Ingeniørens temaside med alle artikler om Videnskabsåret 2022